Logo strony
1. Kto jest autorem Golgoty?

2. W którym wieku powstał pierwszy kościół w parafii?3. Kto został wikariuszem w parafii Parzęczew w roku 2005?


4. Pod koniec którego wieku został wzniesiony kościoł pod wezwaniem św. Rocha?5. Ile lat dzieliło poświęcenie głównego kościoła, znajdującego się obecnie w rynku, w 1805 roku a jego pierwszą konsekracją?6. Na przełomie których lat kościół świetego Rocha został gruntownie odnowiony i zakonserwowany?7. Pod koniec którego wieku zostały sprowadzone do kościoła w Parzęczewie Relikwie Drzewa Krzyża Świętego?8. Po którym powstaniu, tzw. skarb powstańczy, z funduszy którego w kościele obecnie znajdującym się w rynku zmieniono wystrój i wyposażenie, znalazł się w posiadniu parafii?

9. Który z niżej wymienionych księży był proboszczem parafii Parzęczew przez 40 lat?10. Gdzie wybudowana jest Grota Wdzięczności?


11. Któremu księdzu został powierzony tzw. skarb powstańczy?12. W którym roku odbyła się konsekracja 4 spiżowych dzwonów?
Dzisiaj jest 16 czerwca 2024 roku - XI Niedziela Zwykła
© Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Anny w Parzęczewie.
Administrator: Paweł Kaftan
ContentFragment na dzisiaj:
www.zyjewangelia.net