Logo strony
Pytania konkursowe cz. 829 listopada 2015

47). Kto i kiedy sprawował w parzęczewskiej Świątyni pierwszą Mszę św. po wyzwoleniu z okupacji niemieckiej? Był to Ks. Kazimierz Gadzinowski, pierwszy proboszcz po drugiej wojnie. Przybył do Parzęczewa 3 marca 1945r. - sobota, a nazajutrz w niedzielę 4 marca 1945r. odprawił pierwszą Mszę św. (w swoje imieniny).

48). Kto drugi – ktoś bardzo ważny w parafii, niebawem przybył do Parzęczewa – wkrótce po Ks. Proboszczu i rozpoczął pracę? 25 marca 1945r. w samą Niedzielę Palmową, przybywa do parafii nowy organista po szkole salezjańskiej w Przemyślu – Tadeusz Mokrosiński.

49). Do czego wrócił Ks. Kazimierz Gadzinowski w swojej pracy duszpasterskiej, co nie było praktykowane w parafii od ponad 40 lat? Będzie to tradycyjna „kolęda” po rodzinach parafii i spis parafian – ma to miejsce w styczniu i lutym 1946r.

50). Wymień najważniejsze inwestycje dokonane w czasach administrowania parafią przez Ks. Kazimierza Gadzinowskiego?
a). budowa wieży kościoła
b). fundacja czterech spiżowych dzwonów
c). pobudowanie parkanu przykościelnego
d). odnowa polichromii w kościele
e). odnowa ołtarza głównego
f). remont kościoła św. Rocha
g). odnowa plebanii i budynków gospodarczych po zniszczeniach wojennych
h). fundacja 30-stu dębowych ławek

51). Kiedy zostały sprowadzone dzwony (po drugiej wojnie), jak się nazywają, jakiej są wagi i gdzie zostały wykonane oraz kto je fundował? Zostały sprowadzone w kwietniu 1957r. z pracowni ludwisarskiej Braci Felczyńskich z Przemyśla. Konsekrowane 20 października 1957r. przez Ks. Bp. Michała Klepacza.
Pierwszy dzwon „Kazimierz”, waży 1.120 kg ufundowany przez ojców parafii.
Drugi dzwon „Maryja”, waży 600 kg ufundowany przez matki parafii.
Trzeci dzwon „Stanisław”, waży 350 kg ufundowany przez młodzież.
Czwarty dzwon „Wojciech”, waży 180 kg, ufundowany przez dzieci.

52) Jak lubił nazywać kościół parzęczewski Ks. Gadzinowski? Nazywał go „perłą”.

53). Kto i kiedy dołączył do Ks. Proboszcza, aby pomóc w pracy duszpasterskiej? Był to pierwszy wikary w historii powojennej parafii – Ks. Henryk Tomaszewski, który pracował w Parzęczewie od września 1958 r. do końca sierpnia 1961 r.

54). Na jaką placówkę duszpasterską i kiedy odszedł Ks. K. Gadzinowski po blisko 15-stu latach pracy w Parzęczewie? Odszedł do Łęczycy do parafii św. Andrzeja – wyjechał z Parzęczewa dn. 2.12.1959 r.

55). Czy są jakieś znaki wdzięczności w parzęczewskim kościele dla Ks. Gadzinowskiego, który stał się swoistą „legendą” parafii? Jest to tablica z czarnego granitu w kruchcie głównej kościoła a na cmentarzu przykościelnym figura Niepokalanego Serca Maryi ufundowana w 25 rocznicę Jego święceń kapłańskich.

Rekolekcje adwentowe29 listopada 2015
Rekolekcje adwentowe

Zachęcamy do udziału w tegorocznych rekolekcjach adwentowych. Msze święte będą odprawione w sobotę - 5 grudnia o godz. 10.00 i 16.00, w niedzielę - 6 grudnia o godz. 9.00, 11.30 i 16.00. Spowiedź w sobotę rozpocznie się godzinę, przed każdą mszą świętą.

Roraty29 listopada 2015

Zapraszamy na msze święte roratnie, które będą odprawiane przez najbliższe 4 tygodnie, od poniedziałku do soboty, rano o godzinie 7.00.

Pytania konkursowe cz. 722 listopada 2015

38). Jak nazywał się Ks. Proboszcz parafii Parzęczew który stał się Męczennikiem podczas drugiej wojny światowej? Nazywał się Wincenty Harasymowicz.

39). Kiedy w czasie okupacji niemieckiej zamknięto kościół parafialny w Parzęczewie? Miało to miejsce 19 lipca 1941r. w dzień aresztowania Ks. prałata Wincentego Harasymowicza (był to dzień jego urodzin).

40). Na jaki cel przeznaczyli okupanci świątynię parzęczewską? Została ona przeznaczona na magazyn odzieży i obuwia (mienie pożydowskie z Łódzkiego Getta).

41). Jakie straty poniosła parafia i świątynia parzęczewska w wyniku rabunku okupanta?
a) rozebrano parkan przykościelny
b) rozebrano dzwonnicę
c) zrabowano spiżowe dzwony
d) skradziono 2 kielichy mszalne, 2 monstrancje, Relikwie Drzewa Krzyża Świętego, dywany
e) zniszczono dwie figury kamienne znajdujące się przy bramie wejściowej do kościoła
f) zniszczono wszystkie krzyże i kapliczki przydrożne
g) zrabowano całe mienie plebańskie

42). Jaki wyrok wydano na Ks. Wincentego Harasymowicza po 5-cio miesięcznym procesie? Wydano Wyrok śmierci, przez ścięcie toporem.

43). Jakie dwie rzeczy z wyposażenia kościoła uratowane zostały od rabunku okupanta? Były to rzeczy przechowywane przez miejscowego aptekarza pana Latkowskiego: zabytkowe monstrancje i kielich mszalny z uroczystości drugiej konsekracji kościoła.

44). Jakiego bohaterskiego czynu dokonał Ks. W. Harasymowicz we wrześniu 1939r.? Podczas walk nad Bzurą Niemcy podejrzewając ludzi z okolicznych wiosek o współpracę z wojskami polskimi, urządzili łapankę i zgromadzili przed kościołem w Parzęczewie – od strony południowej, około 200 ludzi chcąc ich rozstrzelać. Wtedy to Ks. W. Harasymowicz znający język niemiecki swoimi roztropnymi perswazjami i błaganiami u dowódców niemieckich, wyprosił dla wszystkich ułaskawienie i ocalił im życie.

45). Do jakiej tragedii doszło na terenie parafii Parzęczew we wsi Kowalewice we wrześniu 1939r.?

Niemcy w wyniku porażki w bitwie pod Orłą cofając się, wyłapali we wsi Kowalewice 26 mężczyzn i ich rozstrzelali.

46). Czy są jakieś znaki pamięci o tych, którzy zginęli w czasie drugiej wojny z terenu parafii Parzęczew?
Są to:
a) tablica z czarnego granitu, pod chórem w kościele, poświęcona Ks. W. Harasymowiczowi
b) dwie tablica na frontonie kościoła:
    - jedna poświęcona tym którzy zginęli w obozach i więzieniach
    - druga poświęcona lotnikom którzy zginęli w walkach nad Parzęczewem
c) pomnik w Kowalewicach
d) pomnik we wsi Orła

Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny15 listopada 2015

Relikwie Błogosławionej Karoliny


W środę - 18 listopada przypada Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny. Zapraszamy na mszę świętą tego dnia na godz. 17.00. W czasie mszy świętej będzie możliwość ucałowania relikwii bł. Karoliny. Po mszy świętej w kościele będzie wyświetlony film pt. "Karolina".

Pytania konkursowe cz. 615 listopada 2015

28) Jak nazywał się proboszcz parzęczewski, który pozyskał dla celów odnowienia świątyni tzw. „skarb powstańczy” i w jakich latach duszpasterzował w Parzęczewie? Nazywał się ks. Franciszek Marcinkowski; pełnił posługę i urząd proboszcza w Parzęczewie w latach 1892 – 1904.

29) Jak nazywali się małżonkowie, którzy przekazali pokaźną część tzw. „skarbu powstańczego” na odnowę i upiększenie parzęczewskiej świątyni? Nazywali się: Józef i Elżbieta Pawlakowie.

30) Na jaka kwotę opiewała w ostateczności suma przekazana przez hojnych ofiarodawców na powyższy cel – wyryta jest na kamiennej tablicy znajdującej się w posadzce prezbiterium kościoła? Była to suma 3,5 tysiąca rubli.

31) Czego dokonano za ofiarowane pieniądze?

  1. wyposażono całe wnętrze kościoła: oświetlenie, posadzka, ołtarz, konfesjonały organy, polichromia, obrazy, ambona
  2. założono nową dachówkę na kościele
  3. ufundowano dwa dzwony
  4. odnowiono kościółek św. Rocha na cmentarzu grzebalnym
  5. powiększono cmentarz grzebalny i otoczono go parkanem

32) Podaj datę powtórnej konsekracji kościoła w Parzęczewie i kto tego dokonał? Konsekracja miała miejsce 4 lipca 1903 roku, a dokonał jej ks. Arcybiskup Metropolita Warszawski Wincenty Teofil Chościak Popiel

33) Jakie zespoły – stowarzyszenia kościelne rozwijały się intensywnie za czasów ks. Franciszka Marcinkowskiego? Bractwo św. Anny i Żywy Różaniec

34) Jakie obrazy sprowadził z Rzymu ks. Franciszek Marcinkowski i kiedy? Są to następujące obrazy:

  1. Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy – 12.01.1899r.
  2. Obraz Najświętszego Oblicza – 15.02.1898r.

Oba obrazy zostały poświęcone przez Papieża Leona XIII i nałożono na nie odpusty.

35) Kto i kiedy podarował relikwie Drzewa Krzyża Świętego dla Kościoła w Parzęczewie? Podarowała je Księżna Fitalis z Palermo (Włochy) a przywiozła je do Parzęczewa niejaka Urszula Śmiegielska. Miało to miejsce w 1898 roku.

36) Kto ufundował relikwiarz z relikwiami Drzewa Krzyża Świętego? Małżonkowie: Antonii i Katarzyna Molińscy ze wsi Małogórne (dziś Pustkowa Góra), ufundowali relikwiarz, który został zakupiony w Lyonie (Francja).

37) Kto jest autorem i twórcą przepięknej polichromii, która przyozdabia wnętrze parzęczewskiego kościoła, a kto malowidła „Golgota”? Polichromie namalował Aleksander Przewalski jeden z uczniów Jana Matejki, a „Golgotę” Wincenty Łukaszewicz.

Święto Niepodległości8 listopada 2015

Flag of Poland
W środę - 11 listopada przypada 97. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zapraszamy na msze święte tego dnia, które będa odprawione o godz. 10.00 i 17.00.

Pytania konkursowe cz. 58 listopada 2015

21). Jak nazywał się Ks. Proboszcz pracujący w parafii Parzęczew w latach 1873 – 1885, który napisał wiele książek dla ludu wiejskiego? Nazywał się Ks. German Grabowski.

22). Wymień kilka tytułów książek – chociaż trzy tytuły, napisanych przez Ks. G. Grabowskiego.
a) Czytania o Pacierzu – 4 części w 3-ech tomach
b) Miesiąc Maryi dla ludu ułożony przez Ks. G. Grabowskiego
c) Cześć Maryi przez Szkaplerz św.
d) Książeczka do Nabożeństwa – oddzielne dla chłopców i dla dziewcząt
e) Pamiątka z Łagiewnik z nowenną do Świętego Antoniego
f) Czytania o grzechu nieczystości
g) Obowiązki rodziców
h) Grzechy jarmarczne
i) Słowa prawdy o papierosowej modzie i pijaństwie
j) Czytania o cnocie posłuszeństwa
k) Rady kapłana dla ludu
l) Mowy żałobne – kilka

23). Jaką książkę napisał Ks. G. Grabowski z myślą o parafii Parzęczew i parafianom parzęczewskim osobiście ją zadedykował? Jest to książka zwierająca czytanki na Nabożeństwa Majowe pt: „Miesiąc Maryi dla ludu ułożony przez Ks. G. Grabowskiego”

24). W jakich czasopismach ludowych zamieszczał swe artykuły Ks. G. Grabowski i jakim posługiwał się pseudonimem?
a) rozpoczynał w piśmie ludowym „Kmiotek”
b) przez 26 lat pisywał do „Zorzy”
c) wydawał też kalendarz ludowy „Świt”
Posługiwał się pseudonimem: „Mikołaj Gruda”

25). Jakim gospodarzem na płaszczyźnie materialnej i gospodarczej był Ks. G. Grabowski? Był bardzo dobrym gospodarzem. Do osiągnięć gospodarczych z czasów jego administrowania należy zaliczyć: a) kapitalny remont kościoła, założenie nowego dachu, rozbudowa kościoła – przedłużenie od strony frontowej o 3 metry, malowanie kościoła, odnowa ołtarzy
b) fundacja dwóch spiżowych dzwonów
c) wybudowanie dzwonnicy
d) wybudowanie parkanu wokół kościoła
e) wybudowanie nowej plebanii
f) wybudowanie tzw. organistówki, czyli domu dla organisty i kościelnego

26). Wymień największą – potrójną Uroczystość jaką zorganizował Ks. G. Grabowski w parafii Parzęczew w 1879r.? Zaproszony przez. Ks. G. Grabowskiego Biskup Wincenty Teofil Chościak-Popiel przebywając w Parzęczewie kilka dni:
a) po pierwsze – udzielił Sakramentu Bierzmowania kilku tysiącom ludzi, nie tylko z parafii Parzęczew ale i z wielu ościennych parafii a nawet dalekich np. z parafii Góra św. Małgorzaty
b) po drugie dokonał konsekracji dwóch dzwonów i poświęcił dzwonnicę
c) po trzecie udzielił święceń kapłańskich kilku diakonom z Warszawskiego Seminarium

27). Na jakie probostwo udał się Ks. G. Grabowski po 12-stu latach pracy w Parzęczewie? W marcu 1885r. Ks. G. Grabowski został proboszczem i dziekanem w Rawie-Mazowieckiej. Tam też zmarł po 27 latach – 23 sierpnia 1911r.; został pochowany na tamtejszym cmentarzu. Piękny nagrobek z piaskowca zdobi jego grób do dzisiaj.

Uroczystość Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny25 października 2015
Uroczystość Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny

W niedzielę - 1 listopada przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Zapraszamy na msze święte tego dnia, które zostaną odprawione o godz. 9.00, 10.30, 12.00 - msza św. z procesją i 13.30. Wszystkie msze święte 1 listopada będą odprawione w kościele św. Rocha na cmentarzu grzebalnym.

W niedzielę - 2 listopada przypada Dzień Zaduszny. Msze święte w tym dniu będą odprawione o godz. 9.00, 11.30 i 17.00. Wszystkie msze święte będą odprawione w kościele św. Rocha na cmentarzu grzebalnym.

Pytania konkursowe cz. 425 października 2015

16). Który z Księży Proboszczów w XIX wieku pasterzował najdłużej w parafii Parzęczew? To Ks. Franciszek Ksawery Uzarski; pasterzował od 1833 r. do 1873 r. czyli 40 lat.

17). Gdzie zmarł i gdzie jest pochowany Ks. Franciszek Uzarski? Zmarł w Parzęczewie i pochowany jest na tutejszym cmentarzu.

18). Jakie bardzo ważne wydarzenie miało miejsce w Parzęczewie, za czasów administrowania parafią przez Ks. Fr. Uzarskiego? Była to pierwsza konsekracja naszego kościoła, 3.05.1840r. przez Ks. Bp. Józefa Joachima Goldtmana.

19). Kto wspomagał Ks. Fr. Uzarskiego w jego pracy duszpasterskiej i administracyjnej, zwłaszcza w przygotowaniu Świątyni do Konsekracji? Byli to Małżonkowie: Anastazja i Florentyn Gotartowscy, właściciele części dóbr parzęczewskich – zmarli razem w 1871 r.

20). Jakie słowo wyryte jest na pomniku Ks. Fr. Uzarskiego, które było jego słowem ulubionym, często powtarzanym za życia? Słowo łacińskie: Resurgam czyli Zmartwychwstanę.

Pytania konkursowe cz. 318 października 2015

11. Czy istnieją jakieś współczesne opracowania pisemne - oprócz zapisek sądowych dawnych, o Wojciechu Parzęczewskim? Tak! są to dwie prace magisterskie: a). Antoni Stelmaszczyk, nauczyciel Szkoły Podstawowej W Parzęczewie, tytuł pracy: „Dzieje Parzęczewa do lat 70-tych XVI wieku na tle najbliższej okolicy.”. b). Marzena Lorkowska z Łodzi, tytuł pracy: Wojciech z Parzęczewa(ok. 1375 - 1449) - cześnik łęczycki.

12. Czy zachował się pierwotny dokument lokacyjny z 7.04.1421 r.? Nie zachował się!

13. W takim razie skąd wiemy o tym wydarzeniu? Wiele późniejszych dokumentów wspomina o tym pierwszym lokacyjnym, ale zachował się jeden dokument szczególnej wagi który jest tzw. transumptem czyli powieleniem dokumentu z 1421 r. Otóż Zygmunt Parzęczewski Właściciel dóbr parzęczewskich postarał się W 1539 r. o dokument u króla Zygmunta I Starego, który jest powieleniem(transumptem) dokumentu z 7.04.1421 r.; dodano tylko przywilej organizowania dwóch nowych jarmarków. Dokument ten znajduję się W Archiwum Akt Dawnych W Łodzi.

14. Co wynikało z dokumentu lokacyjnego? a). po pierwsze: mieszkańcy zostali uwolnieni z pod władzy urzędników i sędziów królewskich a Więc miastem zarządzał burmistrz wraz z rajcami miejskimi i miasto posiadało własne władze sądowe b) drugie: można było organizować targi - co tydzień i jarmarki - wiele razy w ciągu roku.

15. Jaki dokument, kiedy wydany i przez kogo, jest ostatnim dokumentem nadającym przywileje jarmarczne dla Parzęczewa, a zarazem wymieniającym niemal wszystkie wcześniejsze przywileje? Jest to dokument wydany na prośbę Adama Stokowskiego dn. 26 marca 1775 r. podpisany przez ostatniego naszego monarchę - króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Oryginał tego dokumentu znajduję się W Archiwum Akt Dawnych W Warszawie, przy ul Długiej 7.

Pytania konkursowe cz. 214 października 2015

6. Jakie rodziny na przestrzeni wieków były w posiadaniu dóbr parzęczewskich? Rodziny: Nagórskich, Działyńskich, Pieszkowskich i Stokowskich.

7. W którym dniu tygodnia, na podstawie dokumentu lokacyjnego, miały odbywać się cotygodniowe targi w Parzęczewie. Dokument lokacyjny nakazywał, aby targi odbywały się w każdy czwartek - i ten zwyczaj zachował się aż do 1520 r.

8. Kiedy i kto erygował parafię w Parzęczewie. Jakie wezwanie otrzymała parafia? Nie zachował się dokument o erekcji parafii. Wiemy tylko, że parafię Parzęczew erygował arcybiskup Gnieźnieński Wojciech Jastrzębiec, który zasiadał na stolicy arcybiskupiej w Gnieźnie w latach 1223 – 1236. Wezwanie parafii: Wniebowzięcia NMP i św. Anny.

9. Z czyjej fundacji i kiedy zbudowano pierwszy kościół w Parzęczewie i jaki był to kościół? Pierwszy kościół w Parzęczewie zbudowano z fundacji Wojciecha Parzęczewskiego ok 1420 roku i był to kościół drewniany, modrzewiony, konstrukcji zrębowej, orientowany.

10. Gdzie, kiedy i przez kogo był pasowany na rycerza Wojciecha Parzęczewskiego? Pod Grunwaldem w lipcu 1410 r. przez króla Władysława Jagiełłę.


« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | »

Dzisiaj jest 28 maja 2016 roku
© Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Anny w Parzęczewie.
Administrator: Paweł Kaftan
Content
Skąd pochodzi władza Jezusa
Posłuchaj cały fragment z Mk 11,27-33