Logo strony
Ostatnia msza święta w roku i Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki27 grudnia 2015

Czwartek - 31 grudnia, to ostatni dzień roku. Zapraszamy na ostatnią mszę świętą w roku 2015, na godzinę 16.00. W piątek - 1 stycznia przypada Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Zapraszamy na msze święte tego dnia, które będą odprawione o godz. 9.00, 11.30 i 16.00.

Wizyty duszpasterskie w dniach 28 XII 2015 – 2 I 201627 grudnia 2015

Poniedziałek 28 XII
od godz. 9.00
1. Kowalewice – obaj Księża

Wtorek 29 XII
od godz. 9.00
1. Mikołajew – obaj Księża

Środa 30 XII
od godz. 9.00
1. Radzibórz i Mariampol
od godz. 16.00
2. Parzęczew - "mały blok" przy ul. Parkowej

Czwartek 31 XII
od godz. 9.00
1. Orła
2. Pustkowa Góra

Piątek 1 I Nowy Rok
Księża nie kolędują

Sobota 2 I
od godz. 10.00
1. Chrząstów Wielki – obaj Księża

Pasterka26 grudnia 2015

Boże Narodzenie20 grudnia 2015
Boże Narodzenie

W czwartek - 24 grudnia przypada Wigilia Uroczystości Bożego Narodzenia. Tego dnia odprawiana jest tylko jedna msza święta o godz. 7.00, jest to ostatnia msza święta roratnia. Tego dnia obowiązuje post ścisły.

W piątek - 25 grudnia obchodzona jest Uroczystość Bożego Narodzenia. Tego dnia odprawiane są 4 mszy święte: o północy - Pasterka oraz o 9.00, 11.30 i 16.00.

W sobotę - 26 grudnia, przypada Święto św. Szczepana. Msze święte w tym dniu będą odprawiane o godz. 9.00, 11.30 i 16.00.

Pytania konkursowe cz. 1120 grudnia 2015

74) Czy przez Parzęczew przechodziły wojska napoleońskie?
Tak, w czasach Księstwa Warszawskiego, idąc na wyprawę Moskiewską w 1812r.
75) Kiedy zbudowano – w czynie społecznym, szkołę podstawową w Parzęczewie?
W 1936-1937r.
76) Kto napisał książkę o Parzęczewie po drugiej wojnie, pt: „Parzęczew – dzieje osady i gminy” - wydanej w 1984r.
Napisał ją Jan Wiktor – który był dyrektorem szkoły podstawowej w Parzęczewie w latach 1935-1939.
77) Kiedy wyzwolono Parzęczew spod okupacji niemieckiej?
19 stycznia 1945r. - przez wojska radzieckie I Frontu Białoruskiego.
78) W jakich wioskach na terenie parafii Parzęczew położone są cmentarze ewangelickie?
We wsi Wytrzyszczki i w Mariampolu.
79) Czy istniał w Parzęczewie cmentarz żydowski i synagoga(bożnica) żydowska?
Tak! Istniał cmentarz i zabytkowa synagoga – drewniana; spalili ją Niemcy w 1939r. a cmentarz żydowski został ostatecznie zlikwidowany w latach powojennych.
80) Jakie malowidło znajduję się na głównym suficie – plafonie kościoła parafialnego w Parzęczewie?
Malowidło przedstawiające tajemnice Różańca Świętego.
81). Jakie malowidło znajduję się na suficie – plafonie prezbiterium kościoła w Parzęczewie?
Malowidło przedstawia „Zesłanie Ducha Świętego na Maryję i Apostołów w Wieczerniku” oraz symbole czterech Ewangelistów.
82) Jakie malowidło znajduję się na ścianach prezbiterium?
Malowidło przedstawia Sakramenty Święte.
83) W jakim miejscu znajduję się największy Obraz namalowany na płótnie farbami olejnymi przez Aleksandra Przewalskiego i kogo przedstawia?
Znajduje się on w zakrystii parafialnego kościoła i przedstawia Pana Jezusa modlącego się w Ogrójcu.
84) Co znajduje się w dwóch trumienkach znajdujących się na głównym Ołtarzu kościoła parafialnego?
Znajdują się relikwie Świętych Męczenników i Wyznawców.
85) Figury jakich Świętych znajdują się na frontonie kościoła parafialnego – na wysokości dachu?
Figury: św. Franciszka, św. Piotra, św. Pawła i św. Dominika Guzmana.
86) Jakie figury znajdują się w niszach-wnętrzach, na frontonie kościoła?
Figury: św. Stanisława Kostki, św. Kazimierza, Matki Bożej Fatimskiej i Pana Jezusa z otwartym Sercem.
87) Jakie dwa pomniki znajdują się na cmentarzu przykościelnym?
a) Figura Niepokalanego Serca Maryi
b) Figura św. Stanisława Kostki
88) Z jakiego wieku pochodzi kościół cmentarny w Parzęczewie i pod jakim jest wezwaniem? Pochodzi z przełomu XVI i XVII stulecia a patronuje mu św. Roch?
89) Figura jakiego świętego, ustawiona na wysokim cokole, góruje nad cmentarzem grzebalnym?
Jest to figura św. Michała Archanioła.
90) Czy istniała kiedyś parafia w Chociszewie, a jeżeli tak to kiedy została zlikwidowana?
Tak istniała, powołano ją około połowy XV w. Zlikwidowano ją w 1671 r. i przyłączono do parafii Parzęczew.
91) Co znajduje się dziś w miejscu, gdzie stała kiedyś karczma we wsi Nowa Jerozolima?
Pobudowano w tym miejscu w 2002 r. Grotę Wdzięczności.
92) Kiedy miała miejsce bitwa powstania styczniowego między Gajówką a Dalikowem i kto nią dowodził?
Bitwa ta miała miejsce 10 września 1863r., a dowodził nią mjr. Robert Skowroński.
93) Komu powierzyli kasę powstańczą żołnierze, którzy uciekali z okrążenia podczas bitwy pod Dalikowem?
Powierzyli kasę powstańczą Józefowi Pawlakowi i jego żonie Elżbiecie – karczmarzom na Nowej Jerozolimie.
94) Komu powierzono ogród plebański z którego uczyniono w 2004r. park?
Powierzono go św. Józefowi.
95) W jakim kształcie wykonana jest ambona w parzęczewskiej świątyni?
W kształcie łodzi.
96) W jakiej firmie i gdzie, oraz kiedy zostały wykonane Organy w kościele parzęczewskim?
W firmie Andrzeja Blomberga w Warszawie na Lesznie w roku 1905r.
97) Jakie figury znajdują się na konfesjonałach w parafialnym kościele?
Figury: Dawida, św. Jana Ewangelisty, św. Piotra i św. Marii Magdaleny.
98) Jak nazywał się burmistrz Parzęczewa, który w 1820r. w swoim sprawozdaniu dla ówczesnych władz pt. „Opis Parzęczewa ...” odwołuje się do niemal wszystkich wcześniejszych przywilejów nadanych Parzęczewowi przez królów polskich?
Nazywał się Stanisław Waśkiewicz.
99) Jak nazywali się dwaj bracia którzy jako kapłani zakonni i misjonarze rozsławili Parzęczew?
Kazimierz Cichecki – salezjanin i Wincenty Cichecki – jezuita.
100) Jakie malowidło znajduje się w parzęczewskim kościele najbardziej urzeka zwiedzających i modlących się ludzi?
Jest to malowidło „Golgota – Pasja” namalowane przez Wincentego Łukaszewicza w 1900r.

Pytania konkursowe cz. 1012 grudnia 2015

65). Kto jest fundatorem obecnego kościoła parafialnego w Parzęczewie? Fundatorami są dwaj bracia Stokowscy:
Franciszek Bartłomiej Stokowski – kapłan zakonny, jezuita.
Ignacy – właściciel dóbr parzęczewskich.

66). Dlaczego pobudowano nowy kościół murowany?
Bo poprzedni drewniany, modrzewiowy, spłonął w wielkim pożarze całego Parzęczewa, we wrześniu 1800r.

67). Podaj datę budowy obecnego kościoła parafialnego?
Po starannym przygotowaniu się do budowy świątynię wybudowano dosyć szybko: w latach 1802-1804.

68). Kto dokonał poświęcenia nowo wybudowanego kościoła i kiedy?
Obrzędu poświęcenia dokonał oficjał łowicki - Ks. Jastrzębski w 1805 r.

69). Czy parafia posiada jakieś pamiątki po fundatorach naszego kościoła?
Tak! Są to portrety fundatorów oraz ich Ojca Adama.

70). Jak nazywał się ksiądz który był proboszczem parafii Parzęczew w czasach gdy budowano nowy kościół w Parzęczewie?
Nazywał się: Ks. Joachim Banaszkiewicz; pracował w parafii od 1799r. do 1817r.

71). Podaj tytuł Księgi napisanej z nakazu Prymasa Polski Jana Łaskiego w latach: 1511 - 1523; która to Księga zawiera wiele bardzo cennych wiadomości na temat parafii Parzęczew.
Jest to księga „Liber Beneficiorum” czyli Księga parafii i majątków kościelnych Archidiecezji Gnieźnieńskiej, do której przynależała w tym czasie parafia Parzęczew.

72). Czy w XV w. i wiekach następnych w Parzęczewie była szkoła?
Tak, była to szkoła elementarna pod zarządem i opieką miejscowej parafii. Szkołę prowadził tutejszy Ks. Wikary i kleryk jako pomocnik – wiek XVI, w późniejszych wiekach sam Wikariusz.

73). Do jakiej księgi dawnej warto zajrzeć, aby dowiedzieć się czegoś ciekawego o Parzęczewie i parzęczewskiej parafii?
Do księgi: „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” pod redakcją Bronisława Chlebowskiego wydany w Warszawie w 1886r.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny6 grudnia 2015

We wtorek - 8 grudnia, przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy na msze święte w tym dniu, które będa odprawione o godz. 10.00 i 17.00. Od godz. 9.30 śpiewane będą Godzinki.

Pytania konkursowe cz. 96 grudnia 2015

56). Wymień nazwiska i imiona przynajmniej trzech Księży Proboszczów, którzy pracowali w parafii Parzęczew, po Ks. Kazimierzu Gadzinowskim?
1). Ks. Franciszek Solarczyk
2). Ks. Henryk Fiutkowski
3). Ks. Jan Kubiak
4). Ks. Bronisław Żytecki
5). Ks. Jerzy Serwik

57). Wymień nazwiska i imiona przynajmniej trzech Ks. Wikariuszy, którzy pracowali w parafii Parzęczew w okresie powojennym.
1). Ks. Henryk Tomaszewski
2). Ks. Eugeniusz Szewc
3). Ks. Józef Piaskowski
4). Ks. Marian Ciupiński
5). Ks. Franciszek Semik
6). Ks. Marian Górka
7). Ks. Jan Grotek
8). Ks. Paweł Augustyniak
9). Ks. Robert Kuźma
10). Ks. Michal Pietrasik
11). Ks. Tomasz Cyliński
12). Ks. Paweł Błaszczyk … i inni

58). Który z księży proboszczów podjął się dzieła budowy nowej plebanii?
Ks. Jan Kubiak – 1975r.

59). W którym roku miała miejsce Uroczystość Nawiedzenia parafii Parzęczew przez Kopię Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej?
Dwukrotnie Maryja w Znaku Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej nawiedziła parafię Parzęczew:
- pierwszy raz, we wrześniu 1974r.
- drugi raz, w lipcu 2010r.

60). Jakim darem materialnym przygotowała się parafia Parzęczew do Uroczystości Nawiedzenia w 2010r. ?
Tym darem była konserwacja, odnowa i wyzłocenie głównego Ołtarza w kościele parafialnym.

61). Kiedy otwarto Muzeum Parafialne w Parzęczewie?
Miało to miejsce 1 czerwca 2014r.

62). Wymień przynajmniej trzy pozycje książkowe napisane przez Ks. Jerzego Serwika – proboszcza parzęczewskiego.
1). W cieniu parzęczewskiej Golgoty – 2 wydania
2). Apostołka parzęczewskiej parafii
3). O fundatorach, kolatorach i dobrodziejach parzęczewskiej parafii
4). Misjonarze z Parzęczewa
5). Ksiądz Franciszek Marcinkowski - Dobry Pasterz parzęczewskiej parafii
6). Ksiądz German Grabowski - kaznodzieja i katolicki pisarz ludowy, proboszcz parzęczewski i rawski
7). Aleksander Przewalski - Artysta, Malarz Parzęczewskiej Świątyni
8). Okruchy mojego życia

63). Czy w parafii Parzęczew wydano w ostatnich latach Kalendarz parafialny?
Tak – były 3 edycje Kalendarza parafialnego.

64). Czy były jeszcze jakieś inne wydania? Jeżeli tak to jakie?
Tak, wydano kilka folderów i raz jeden obszerną „Gazetę świąteczną”.

Pytania konkursowe cz. 829 listopada 2015

47). Kto i kiedy sprawował w parzęczewskiej Świątyni pierwszą Mszę św. po wyzwoleniu z okupacji niemieckiej? Był to Ks. Kazimierz Gadzinowski, pierwszy proboszcz po drugiej wojnie. Przybył do Parzęczewa 3 marca 1945r. - sobota, a nazajutrz w niedzielę 4 marca 1945r. odprawił pierwszą Mszę św. (w swoje imieniny).

48). Kto drugi – ktoś bardzo ważny w parafii, niebawem przybył do Parzęczewa – wkrótce po Ks. Proboszczu i rozpoczął pracę? 25 marca 1945r. w samą Niedzielę Palmową, przybywa do parafii nowy organista po szkole salezjańskiej w Przemyślu – Tadeusz Mokrosiński.

49). Do czego wrócił Ks. Kazimierz Gadzinowski w swojej pracy duszpasterskiej, co nie było praktykowane w parafii od ponad 40 lat? Będzie to tradycyjna „kolęda” po rodzinach parafii i spis parafian – ma to miejsce w styczniu i lutym 1946r.

50). Wymień najważniejsze inwestycje dokonane w czasach administrowania parafią przez Ks. Kazimierza Gadzinowskiego?
a). budowa wieży kościoła
b). fundacja czterech spiżowych dzwonów
c). pobudowanie parkanu przykościelnego
d). odnowa polichromii w kościele
e). odnowa ołtarza głównego
f). remont kościoła św. Rocha
g). odnowa plebanii i budynków gospodarczych po zniszczeniach wojennych
h). fundacja 30-stu dębowych ławek

51). Kiedy zostały sprowadzone dzwony (po drugiej wojnie), jak się nazywają, jakiej są wagi i gdzie zostały wykonane oraz kto je fundował? Zostały sprowadzone w kwietniu 1957r. z pracowni ludwisarskiej Braci Felczyńskich z Przemyśla. Konsekrowane 20 października 1957r. przez Ks. Bp. Michała Klepacza.
Pierwszy dzwon „Kazimierz”, waży 1.120 kg ufundowany przez ojców parafii.
Drugi dzwon „Maryja”, waży 600 kg ufundowany przez matki parafii.
Trzeci dzwon „Stanisław”, waży 350 kg ufundowany przez młodzież.
Czwarty dzwon „Wojciech”, waży 180 kg, ufundowany przez dzieci.

52) Jak lubił nazywać kościół parzęczewski Ks. Gadzinowski? Nazywał go „perłą”.

53). Kto i kiedy dołączył do Ks. Proboszcza, aby pomóc w pracy duszpasterskiej? Był to pierwszy wikary w historii powojennej parafii – Ks. Henryk Tomaszewski, który pracował w Parzęczewie od września 1958 r. do końca sierpnia 1961 r.

54). Na jaką placówkę duszpasterską i kiedy odszedł Ks. K. Gadzinowski po blisko 15-stu latach pracy w Parzęczewie? Odszedł do Łęczycy do parafii św. Andrzeja – wyjechał z Parzęczewa dn. 2.12.1959 r.

55). Czy są jakieś znaki wdzięczności w parzęczewskim kościele dla Ks. Gadzinowskiego, który stał się swoistą „legendą” parafii? Jest to tablica z czarnego granitu w kruchcie głównej kościoła a na cmentarzu przykościelnym figura Niepokalanego Serca Maryi ufundowana w 25 rocznicę Jego święceń kapłańskich.

Rekolekcje adwentowe29 listopada 2015
Rekolekcje adwentowe

Zachęcamy do udziału w tegorocznych rekolekcjach adwentowych. Msze święte będą odprawione w sobotę - 5 grudnia o godz. 10.00 i 16.00, w niedzielę - 6 grudnia o godz. 9.00, 11.30 i 16.00. Spowiedź w sobotę rozpocznie się godzinę, przed każdą mszą świętą.

Roraty29 listopada 2015

Zapraszamy na msze święte roratnie, które będą odprawiane przez najbliższe 4 tygodnie, od poniedziałku do soboty, rano o godzinie 7.00.

Pytania konkursowe cz. 722 listopada 2015

38). Jak nazywał się Ks. Proboszcz parafii Parzęczew który stał się Męczennikiem podczas drugiej wojny światowej? Nazywał się Wincenty Harasymowicz.

39). Kiedy w czasie okupacji niemieckiej zamknięto kościół parafialny w Parzęczewie? Miało to miejsce 19 lipca 1941r. w dzień aresztowania Ks. prałata Wincentego Harasymowicza (był to dzień jego urodzin).

40). Na jaki cel przeznaczyli okupanci świątynię parzęczewską? Została ona przeznaczona na magazyn odzieży i obuwia (mienie pożydowskie z Łódzkiego Getta).

41). Jakie straty poniosła parafia i świątynia parzęczewska w wyniku rabunku okupanta?
a) rozebrano parkan przykościelny
b) rozebrano dzwonnicę
c) zrabowano spiżowe dzwony
d) skradziono 2 kielichy mszalne, 2 monstrancje, Relikwie Drzewa Krzyża Świętego, dywany
e) zniszczono dwie figury kamienne znajdujące się przy bramie wejściowej do kościoła
f) zniszczono wszystkie krzyże i kapliczki przydrożne
g) zrabowano całe mienie plebańskie

42). Jaki wyrok wydano na Ks. Wincentego Harasymowicza po 5-cio miesięcznym procesie? Wydano Wyrok śmierci, przez ścięcie toporem.

43). Jakie dwie rzeczy z wyposażenia kościoła uratowane zostały od rabunku okupanta? Były to rzeczy przechowywane przez miejscowego aptekarza pana Latkowskiego: zabytkowe monstrancje i kielich mszalny z uroczystości drugiej konsekracji kościoła.

44). Jakiego bohaterskiego czynu dokonał Ks. W. Harasymowicz we wrześniu 1939r.? Podczas walk nad Bzurą Niemcy podejrzewając ludzi z okolicznych wiosek o współpracę z wojskami polskimi, urządzili łapankę i zgromadzili przed kościołem w Parzęczewie – od strony południowej, około 200 ludzi chcąc ich rozstrzelać. Wtedy to Ks. W. Harasymowicz znający język niemiecki swoimi roztropnymi perswazjami i błaganiami u dowódców niemieckich, wyprosił dla wszystkich ułaskawienie i ocalił im życie.

45). Do jakiej tragedii doszło na terenie parafii Parzęczew we wsi Kowalewice we wrześniu 1939r.?

Niemcy w wyniku porażki w bitwie pod Orłą cofając się, wyłapali we wsi Kowalewice 26 mężczyzn i ich rozstrzelali.

46). Czy są jakieś znaki pamięci o tych, którzy zginęli w czasie drugiej wojny z terenu parafii Parzęczew?
Są to:
a) tablica z czarnego granitu, pod chórem w kościele, poświęcona Ks. W. Harasymowiczowi
b) dwie tablica na frontonie kościoła:
    - jedna poświęcona tym którzy zginęli w obozach i więzieniach
    - druga poświęcona lotnikom którzy zginęli w walkach nad Parzęczewem
c) pomnik w Kowalewicach
d) pomnik we wsi Orła


« | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | »

Dzisiaj jest 24 lutego 2018 roku
© Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Anny w Parzęczewie.
Administrator: Paweł Kaftan
Content
Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski
Posłuchaj cały fragment z Mt 5, 43-48