Logo strony
Pytania konkursowe cz. 425 października 2015

16). Który z Księży Proboszczów w XIX wieku pasterzował najdłużej w parafii Parzęczew? To Ks. Franciszek Ksawery Uzarski; pasterzował od 1833 r. do 1873 r. czyli 40 lat.

17). Gdzie zmarł i gdzie jest pochowany Ks. Franciszek Uzarski? Zmarł w Parzęczewie i pochowany jest na tutejszym cmentarzu.

18). Jakie bardzo ważne wydarzenie miało miejsce w Parzęczewie, za czasów administrowania parafią przez Ks. Fr. Uzarskiego? Była to pierwsza konsekracja naszego kościoła, 3.05.1840r. przez Ks. Bp. Józefa Joachima Goldtmana.

19). Kto wspomagał Ks. Fr. Uzarskiego w jego pracy duszpasterskiej i administracyjnej, zwłaszcza w przygotowaniu Świątyni do Konsekracji? Byli to Małżonkowie: Anastazja i Florentyn Gotartowscy, właściciele części dóbr parzęczewskich – zmarli razem w 1871 r.

20). Jakie słowo wyryte jest na pomniku Ks. Fr. Uzarskiego, które było jego słowem ulubionym, często powtarzanym za życia? Słowo łacińskie: Resurgam czyli Zmartwychwstanę.

Pytania konkursowe cz. 318 października 2015

11. Czy istnieją jakieś współczesne opracowania pisemne - oprócz zapisek sądowych dawnych, o Wojciechu Parzęczewskim? Tak! są to dwie prace magisterskie: a). Antoni Stelmaszczyk, nauczyciel Szkoły Podstawowej W Parzęczewie, tytuł pracy: „Dzieje Parzęczewa do lat 70-tych XVI wieku na tle najbliższej okolicy.”. b). Marzena Lorkowska z Łodzi, tytuł pracy: Wojciech z Parzęczewa(ok. 1375 - 1449) - cześnik łęczycki.

12. Czy zachował się pierwotny dokument lokacyjny z 7.04.1421 r.? Nie zachował się!

13. W takim razie skąd wiemy o tym wydarzeniu? Wiele późniejszych dokumentów wspomina o tym pierwszym lokacyjnym, ale zachował się jeden dokument szczególnej wagi który jest tzw. transumptem czyli powieleniem dokumentu z 1421 r. Otóż Zygmunt Parzęczewski Właściciel dóbr parzęczewskich postarał się W 1539 r. o dokument u króla Zygmunta I Starego, który jest powieleniem(transumptem) dokumentu z 7.04.1421 r.; dodano tylko przywilej organizowania dwóch nowych jarmarków. Dokument ten znajduję się W Archiwum Akt Dawnych W Łodzi.

14. Co wynikało z dokumentu lokacyjnego? a). po pierwsze: mieszkańcy zostali uwolnieni z pod władzy urzędników i sędziów królewskich a Więc miastem zarządzał burmistrz wraz z rajcami miejskimi i miasto posiadało własne władze sądowe b) drugie: można było organizować targi - co tydzień i jarmarki - wiele razy w ciągu roku.

15. Jaki dokument, kiedy wydany i przez kogo, jest ostatnim dokumentem nadającym przywileje jarmarczne dla Parzęczewa, a zarazem wymieniającym niemal wszystkie wcześniejsze przywileje? Jest to dokument wydany na prośbę Adama Stokowskiego dn. 26 marca 1775 r. podpisany przez ostatniego naszego monarchę - króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Oryginał tego dokumentu znajduję się W Archiwum Akt Dawnych W Warszawie, przy ul Długiej 7.

Pytania konkursowe cz. 214 października 2015

6. Jakie rodziny na przestrzeni wieków były w posiadaniu dóbr parzęczewskich? Rodziny: Nagórskich, Działyńskich, Pieszkowskich i Stokowskich.

7. W którym dniu tygodnia, na podstawie dokumentu lokacyjnego, miały odbywać się cotygodniowe targi w Parzęczewie. Dokument lokacyjny nakazywał, aby targi odbywały się w każdy czwartek - i ten zwyczaj zachował się aż do 1520 r.

8. Kiedy i kto erygował parafię w Parzęczewie. Jakie wezwanie otrzymała parafia? Nie zachował się dokument o erekcji parafii. Wiemy tylko, że parafię Parzęczew erygował arcybiskup Gnieźnieński Wojciech Jastrzębiec, który zasiadał na stolicy arcybiskupiej w Gnieźnie w latach 1223 – 1236. Wezwanie parafii: Wniebowzięcia NMP i św. Anny.

9. Z czyjej fundacji i kiedy zbudowano pierwszy kościół w Parzęczewie i jaki był to kościół? Pierwszy kościół w Parzęczewie zbudowano z fundacji Wojciecha Parzęczewskiego ok 1420 roku i był to kościół drewniany, modrzewiony, konstrukcji zrębowej, orientowany.

10. Gdzie, kiedy i przez kogo był pasowany na rycerza Wojciecha Parzęczewskiego? Pod Grunwaldem w lipcu 1410 r. przez króla Władysława Jagiełłę.

Nabożeństwo Fatimskie11 października 2015

Zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie, które zostanie odprawione we wtorek - 13 października po mszy świętej o godz. 17.00.

Pytania konkursowe4 października 2015

Informacje o konkursie:

  1. Jaki jest najstarszy dokument pisany wymieniający nazwę Parzęczew? Najstarszym dokumentem wymieniający Parzęczew jest zapiska sądowa z 1385 roku o Mikołaju z Parzęczewa, któremu Michałko z Tymienicy był winien oddać 6 miarek żyta w ciągu dwóch tygodni.

  1. Kiedy Parzęczew otrzymał prawa miejskie – podaj dokładną datę dokumentu lokacyjnego? 7 kwietnia 1421 roku.

  1. Kto postarał się o dokument lokacyjny i który król go podpisał? Postarał się Wojciech Parzęczewski – łowczy łęczycki, a podpisał król Władysław Jagiełło.

  1. Na jakim prawie został lokowany Parzęczew? Na prawie magdeburskim, czyli niemieckim.

  1. Jaki herb posiadał Wojciech Parzęczewski w swoim pochodzeniu? Herb Rola.

Nabożeństwa Różańcowe w październiku27 września 2015
Nabożeństwa Różańcowe w październiku

W miesiącu październiku, codziennie odprawiane będą Nabożeństwa Różańcowe. Na Różaniec zapraszamy: od poniedziałku do soboty, po mszy świętą wieczornej oraz w niedzielę na godz. 11.00.

Zmiana godziny odprawiana Mszy świętej wieczornej27 września 2015

Od 1 października do końca kwietnia przyszłego roku, msza święta wieczorna w dni powszednie będzie odprawiana o godz. 17.00.

Nabożeństwo Fatimskie6 września 2015

Zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie, które zostanie odprawione w niedzielę - 13 września po mszy świętej o godz. 16.00.

Msza święta za pomordowanych w Kowalewicach6 września 2015

Na mszę święta za pomordowanych zapraszamy pod pomnik do Kowalewic na godz. 16.00 w najbliższą niedzielę - 13 września.

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny6 września 2015

We wtorek - 8 września, przypada święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, znane w polskiej tradycji również jako święto Matki Bożej Siewnej. Zapraszamy na msze święte w tym dniu na godz. 10.00 i 18.00. Przed mszą świętą o godz. 10.00 śpiewane będą Godzinki. Na mszach świętych będzie poświęcone ziarno do siewu.

Rozpoczęcie roku szkolnego30 sierpnia 2015

We wtorek - 1 września, o godzinie 9.00 odprawiona zostanie msza święta z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.

Koncert23 sierpnia 2015

W sobotę - 29 sierpnia o godz. 19.00 w naszym kościele odbędzię się koncert w ramach wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej - KOLORY POLSKI. Zapraszamy na to wydarzenie. Więcej informacji o koncercie.


« | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | »

Dzisiaj jest 22 listopada 2017 roku - Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
© Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Anny w Parzęczewie.
Administrator: Paweł Kaftan
Content
Przypowieść o dziesięciu minach
Posłuchaj cały fragment z Łk 19, 11-28